Adres:

ul. Fabryczna 4 39-120 Sędziszów Małopolski

Telefon:

+48 (17) 745 25 84

ENERGIA ODNAWIALNA

 

Pojęcie energia odnawialna obejmuje wiele źródeł energii. Zwyczajowo zaliczana jest do tej grupy energia pochodzącą ze słońca: promieniowanie pośrednie i bezpośrednie, siła wiatru, energia spadku wody, bio - energia, itd. Słońce jest dla naszej planety podstawowym źródłem czystej i odnawialnej energii. W istocie prawie wszystkie źródła energii występujące na Ziemi są pochodnymi energii słonecznej. W ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi dociera jej tyle ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne naszej planety.

 

   Stale rosnące ceny paliw i surowców powodują coraz szersze zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynku duża ilość energii jest pochłaniana na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i cele centralnego ogrzewania. Przy tak wysokich cenach szczególnie elektryczności, oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze stanowią poważne obciążenie dla budżetu budynków mieszkalnych, spółdzielni, szkół, szpitali, pensjonatów wypoczynkowych, itp. Efektywnym sposobem ograniczenia takich wydatków jest wykorzystanie urządzeń do pozyskiwania taniej, ekologicznej i odnawialnej energii.

 

   Do takich rozwiązań gwarantujących niskie koszty eksploatacji zaliczamy kolektory słoneczne, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, które czerpią energię bezpośrednio ze środowiska. W ten sposób mogą zostać wyprodukowane ogromne ilości energii, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki higieniczne mieszkańcom. Praca tych systemów nie powoduje degradacji otoczenia naturalnego.