Adres:

ul. Fabryczna 4 39-120 Sędziszów Małopolski

Telefon:

+48 (17) 745 25 84

Program Prosument

Program Prosument 

 

Program Prosument to linia dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Celem tego programu jest ograniczenie wytwarzania CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii w mikroinstalacjach ekologicznych.

Beneficjenci programu Prosument:

 • osoby fizyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Finansowaniu podlegają instalacje służące do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Dokładniejsze informacje na temat programu dofinansowania Prosument można odnaleźć m.in. na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, a także na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródła: