Adres:

ul. Fabryczna 4 39-120 Sędziszów Małopolski

Telefon:

+48 (17) 745 25 84

Pompy ciepła

 
Zasada funkcjonowania pomp ciepła polega na pobieraniu zmagazynowanej energii z otoczenia (gruntu, wody, powietrza) i oddawanie jej do obwodów instalacji grzewczych. Pozyskana w ten sposób energia ma zbyt niską temperaturę, aby można ją było skierować bezpośrednio do instalacji. Pompa ciepła wykorzystuje panujące w przyrodzie zjawiska i przemiany fizyczne do znacznego zwiększenia pierwotnej temperatury. Energię cieplną można wykorzystać np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do ogrzewania pomieszczeń.
  

 

 • seria „I” jest przeznaczona do instalacji wewnątrz budynków
 • serię „E” stosuje się w instalacjach na zewnątrz budynków

Powyższe modele pobierają energię z powietrza i nie wymagają wykonania wierceń oraz instalacji kolektorów ziemnych.

 • seria „W” jest przeznaczona do systemów woda-ziemia i ziemia-woda.

W tym przypadku źródłem ciepła jest odwiert, kolektor ziemny, ciepło technologiczne lub odparowane.

 

Pompy ciepła są wyposażone w regulatory Siemens, które kontrolują wszystkie procesy i sprawdzają poprawność działania instalacji. Pompy można łączyć w kaskadę w celu zwiększenia mocy grzewczej.

W uproszczeniu schemat działania wygląda następująco: parowanie > sprężanie> skraplanie > rozprężanie.

Wszystkie te elementy tworzą tzw. obieg termodynamiczny.

Pierwszym elementem obiegu termodynamicznego jest proces odparowania, który zachodzi w parowniku. Polega on na odbiorze niskotemperaturowej energii z otoczenia.
Następnie czynnik roboczy ulega sprężeniu w kompresorze co sprawia, że uzyskuje on wysokie ciśnienie i temperaturę.
Po procesie sprężenia następuje faza skraplania (wysokotemperaturowa energia jest pobierana do systemu grzewczego).
Ostatnim elementem obiegu termodynamicznego jest zawór rozprężny (ciśnienie i temperatura czynnika roboczego ulegają zmniejszeniu). Następnie cały cykl powtarza się.
Koszt energii elektrycznej wykorzystywanej do napędu sprężarki stanowi niewielki procent w sumarycznym bilansie energetycznym.

 • znacznie niższe koszty eksploatacji w porównaniu do ogrzewania elektrycznego, olejowego czy gazowego,
 • system jest bardzo cichy i może zostać zainstalowany także w pomieszczeniach użytkowych,
 • układ jest całkowicie bezobsługowy – nad całym procesem czuwa sterownik,
 • możliwość zaprogramowania wielu parametrów eksploatacyjnych, pozwala dostosować system do indywidualnych wymagań klienta,
 • długa żywotność systemu,
 • pompa ciepła jest całkowicie bezpiecznym urządzeniem grzewczym (nie wydziela spalin, nie wykorzystuje łatwopalnych mediów, nie grozi wybuchem),
 • w lecie istnieje możliwość chłodzenia pomieszczeń,
 • system grzewczy przyjazny dla środowiska.

Pompy ciepła są urządzeniami zapewniającymi długi okres użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.