Adres:

ul. Fabryczna 4 39-120 Sędziszów Małopolski

Telefon:

+48 (17) 745 25 84

Do takich rozwiązań gwarantujących niskie koszty eksploatacji zaliczamy kolektory słoneczne, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, które czerpią energię bezpośrednio ze środowiska. W ten sposób mogą zostać wyprodukowane ogromne ilości energii, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki higieniczne mieszkańcom. Praca tych systemów nie powoduje degradacji otoczenia naturalnego.

Wiatr